Uitgever van de website «http://www.lachapellesaintclaude.com»
SARL SEBAUR, 125 route du ponton, 74290 TALLOIRES, Frankrijk
Kapitaal: €10.000
BTW-nummer: FR95503616591
SIRET-nummer: 50361659100015
Directeur Publicatie: Sébastien Binet
Hosting: O2SWITCH Saint-Etienne, Frankrijk

Ontwerp en uitvoering:

SARL HIT
Jean Paul & Frédérique Jonckheere
144 Montée de Pouly
73370 Le Bourget du lac, Frankrijk
Tel. 00 33 (0)607 353 464

Ontwikkeling en integratie:

SARL HIT
Jean Paul & Frédérique Jonckheere
144 Montée de Pouly
73370 Le Bourget du lac, Frankrijk
Tel. 00 33 (0)607 353 464

Registratienummer CNIL (Franse Commissie voor Informatica en Vrijheid): 1327683

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht

1: DOELSTELLING
Het verzamelen van persoonsgegevens op de website www.lachapellesaintclaude.com heeft tot doel de interesses van de bezoekers te verwerken met het oog op de aangeboden diensten.

2: BELANG VAN DE GEGEVENS
Via het formulier worden alleen het e-mailadres en de identiteit van de bezoekers van de website www.lachapellesaintclaude.com verzameld, om de klanten gericht te kunnen informeren.

3: RECHTMATIGHEID GEGEVENSVERWERKING EN TOEPASBAARHEID VAN DE VOORWAARDEN – Art. 6 en art. 7 van de RGPD (nederlands: AVG)
De toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens van een bezoeker wordt systematisch verkregen voor één of meer specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld: wanneer de bezoeker zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een bestand downloadt, wordt zijn/haar e-mailadres gebruikt om hem/haar op de hoogte te stellen van nieuwe publicaties of doelgerichte informatie.

4: BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
De op de website www.lachapellesaintclaude.com verzamelde gegevens van geïdentificeerde contacten worden voor onbepaalde tijd bewaard.

5: PERSONENRECHT – art.16-20 van de RGPD (nederlands: AVG)
Overeenkomstig de Franse wet voor Informatica en Vrijheid en de Algemene Verordening gegevensbescherming heeft iedereen het recht op inzage, rectificatie, bezwaar, beperking van de verwerking, verwijdering en dataportabiliteit van zijn/haar gegevens. De betrokkene kan dit recht uitoefenen door een ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs te sturen naar de maatschappelijke zetel Sarl Sebaur, lieu dit Le Moulin 73630 La Compôte, Frankrijk. Het verzoek kan ook via een online formulier worden ingediend (zie link): https://www.lachapellesaintclaude.com/fr/administration-des-donnees-personnelles.html
De verantwoordelijke voor het bestand, de heer JPaul Jonckheere, zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek tot inzage of rectificatie antwoorden.

6: BEVEILIGING EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS – Art. 32 van de RGPD (nederlands: AVG)
De op de website www.lachapellesaintclaude.com verzamelde gegevens en hun verwerking zijn ondergebracht bij de besloten vennootschap Sarl Sebaur. Alleen de werknemens van de technische dienst of de sales- en marketingafdeling van Sarl Sebaur, hebben toegang tot de gegevens die op de website www.lachapellesaintclaude.com worden verzameld, via een persoonlijke inlogcode op het online platform van Sarl Sebaur.

7: KLACHT INDIENEN – BEHANDELING BINNEN 72u – Art. 33 en art. 34 van de RGPD (nederlands: AVG). In het geval van schending of vermoedelijke schending van de persoonsgegevens, stelt Sarl Sebaur de CNIL (Franse Commissie voor Informatica en Vrijheid) binnen 72 uur na kennisneming op de hoogte.

Persoonsgegevens
Teneinde een optimale ervaring en kwalitatieve content te kunnen bieden, wordt de websitebezoeker in sommige gevallen gevraagd een formulier in te vullen of zich in te loggen. Hiermee krijgt de bezoeker toegang tot specifieke informatie, zoals documentatie, tutorials en een eigen account. De verzamelde gegevens worden vervolgens elektronisch verwerkt, om de gevraagde informatie te kunnen verstrekken. De gegevens worden uitsluitend verwerkt door werknemers van Sarl Sebaur.
Overeenkomstig de Franse wet voor informatica en vrijheid van 6 januari 1978 (gewijzigd in 2004), heeft u recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken, stuur dan een bericht naar onze klantenservice, via https://www.lachapellesaintclaude.com/fr/administration-des-donnees-personnelles.html
Tevens heeft u het recht om op basis van gegronde redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

COOKIES
Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruiksgemak en onze diensten te verbeteren.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige bestandjes die door browsers op de harde schijf van een computer worden geplaatst en informatie over bezoek aan een website bijhouden.

 

 

Doel van de gebruikte cookies
De website www.lachapellesaintclaude.com gebruikt cookies om:
– Uw browser opnieuw te herkennen en bij te houden welke informatie u bij uw vorige webbezoek heeft opgezocht;
– De bruikbaarheid van onze online content, inclusief functies, advertenties en andere communicatie te meten en te analyseren;
– Statistische gegevens van de website te volgen, het gebruikersgedrag bij te houden en de diensten op de website te verbeteren.

Cookies op onze website
_ga
Open Source CMS, voor de realisatie van de website www.lachapellesaintclaude.com
Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over het bezoekersgebruik op de website, teneinde uw interesses beter te begrijpen en onze website voortdurend te kunnen verbeteren.
Google Analytics registreert informatie over de pagina’s die u bezoekt, de duur van uw bezoek, de volgorde van de bezochte pagina’s, enz. Wij verzamelen en/of registreren geen enkele persoonlijke informatie, zoals naam en adres: deze cookie maakt het dus niet mogelijk u te identificeren. Wij geven Google geen toestemming de navigatiegegevens op onze website te gebruiken of met derden te delen. De hieronder genoemde looptijd geeft aan hoe lang een cookie op uw browser blijft staan.
U kunt ervoor kiezen geen gegevens te verstrekken via Google Analytics cookies.

EXTERNE LINKS
De website www.lachapellesaintclaude.com is gelinkt aan externe websites. www.lachapellesaintclaude.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en het privacybeleid van deze sites.
www.lachapellesaintclaude.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van externe websites: met name het bezoek aan deze (en hieraan gelinkte) websites, alsmede elke vorm van financiële of commerciële schade, verlies van exploitatie of van gegevens, ongeacht of wij hiervan vooraf op de hoogte werden gesteld.